EKG

 

Elektrokardiografia

spoczynkowa

Krótkotrwałe badanie zapisu pracy serca, służące ocenie rytmu serca, oceny ewentualnego niedokrwienia oraz pośrednio budowy serca.

Standardowo wykonywane podczas wizyty.

Możliwość wykonania badania w domu chorego.

Próba wysiłkowa

 

 

Test wysiłkowy na bieżni ruchomej wykonywany w trakcie diagnostyki choroby wieńcowej, ale także zaburzeń rytmu serca oraz oceny wydolności u osób zdrowych i aktywnych fizycznie.

Holter ciśnieniowy

ABPM

 

 

Ocena ciśnienia tętniczego

przez 24 godziny- do rozpoznania nadciśnienia tętniczego oraz oceny skuteczności leczenia

 

 

Holter EKG

 

3 odprowadzeniowy Holter EKG o standardowym czasie rejestracji od 24 godzin do 48 godzin. Możliwość wydłużenia zapisu do 72h. 

Ciągła ambulatoryjna ocena zaburzeń rytmu serca (kołatań, szybkiego i wolnego bicia serca). Stosowana także w diagnostyce omdleń.
 

Badanie 

echokardiograficzne serca

 

 

 

USG serca z oceną: 

wymiarów serca,

żywotności mięśnia serca,

zaburzeń kurczliwości lewej komory

frakcji wyrzutowej, 

funkcji rozkurczowej  

budowy i funkcji zastawek serca, 

ocena osierdzia

 

Dokumentacja oraz archiwizacja badania (możliwość porównania badań nawet po kilku latach, także obrazów ruchomych)

 

 

Konsultacje lekarskie

 

 • nadciśnienie tętnicze

 

 • choroba wieńcowa:

 

 1. przewlekły zespół wieńcowy (stabilna dusznica bolesna),

 2. zawał serca NSTEMI/STEMI w wywiadzie

 

 • zaburzenia rytmu: 

 

 1. nadkomorowe zaburzenia rytmu

 2. komorowe zaburzenia rytmu

 3. migotanie przedsionków

 4. trzepotanie przedsionków

 5. częstoskurcze przedsionkowe 

 6. bradykardia, pauzy

 7. bloki przedsionkowo-komorowe 

 

echokardiografia
diagnoza

Oferta

lekarz
piotr aljabali praktyka logo
ekg
bieżnia ruchoma
holter ciśnieniowy
Piotr Aljabali - ZnanyLekarz.pl
zaburzenia rytmu

© 2017 created with webwavecms.com

Rejestracja telefoniczna:

(+48) 517 217 114

LOGO praktyka lekarska Piotr Aljabali

Rejestracja on-line